REŠAVANJE SPOROVA

REŠAVANJE SPOROVA

  • Zastupanje privrednih društava u parničnim i izvršnim postupcima pred sudovima opšte i posebne nadležnosti;
  • Zastupanje u upravnim postupcima pred nadležnim organima;
  • Izrada svih vrsta pravnih akata u vidu tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova i drugih podnesaka;
  • Zastupanje klijenata u arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim arbitražama;
  • Posredovanje u cilju mirnog rešavanja sporova.
Sparkom izrada sajta