PORESKO PRAVO

PORESKO PRAVO

  • Zastupanje klijenata u poreskom postupku kancelarijske i terenske kontrole poreskih obveznika,
  • Zastupanje klijenata u upravnom sporu protiv konačnih upravnih akata pred Upravnim sudom,
  • Zastupanje klijenata u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB,
  • Zastupanje nerezidentnih klijenata u postupku dodele poreskog identifikacionog broja – PIB,
  • Otvaranje nerezidentnih računa klijenata kod poslovnih banaka,
  • Zastupanje klijenata u poreskom postupku prijavljivanja poreske obaveze i izmirenja poreske obaveze,
  • Zastupanje nerezidentih klijenata u postupku transfera novca po izmirenju poreskih obaveza u inostranstvo,
  • Zastupanje klijenata u postupku prinudne naplate poreskog duga.
  • Zastupanje klijenata u poreskom postupku radi kontrole isplate doprinosa za penzijsko, invalidsko, zdravstveno i socijalno osiguranje od strane poslodavca.
Sparkom izrada sajta