KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO

KRIVIČNO I PREKRŠAJNO PRAVO

  • zastupanje fizičkih lica u delima opšteg kriminaliteta
  • zastupanje pravnih lica u krivičnim delima i privrednim prestupima
  • zastupanje oštećenih lica krivičnim delima
  • zastupanje u prekršajnim postupcima
Sparkom izrada sajta