BANKARSKO I FINANSIJSKO PRAVO

BANKARSKO I FINANSIJSKO PRAVO

  • Osnivanje i registracija banaka, investicionih fondova i lizing kompanija
  • Priprema dokumenata potrebnih za postupke pred nadležnim organima i institucijama
  • Pružanje pravnih usluga u vezi sa statusnim pitanjima
  • Savetovanje klijenata u vezi sa aspektima poslovnih odnosa na finansijskom tržištu
  • Priprema i izrada internih akata u cilju usaglašavanja sa pozitivnim propisima
  • Faktoring
Sparkom izrada sajta