RADNO PRAVO

RADNO PRAVO

  • Zastupanje u radnopravnim sporovima;
  • Savetovanje u vezi sa radnopravnim pitanjima;
  • Izrada kompletne radnopravne dokumentacije (kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, svih drugih opštih akata, kao i ugovora o radu i drugih pojedinačnih akata);
  • Pružanje pravnih saveta u pogledu svih aspekata bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Savetovanje klijenata prilikom zaključivanja i raskidanja ugovora o radu;
  • Izrada dokumentacije i kompletna pravna podrška u postupku otkaza ugovora o radu, uključujući i postupak rešavanja viška zaposlenih;
  • Pripremanje i izrada dokumentacije potrebne za pribavljanje dozvola za privremeni boravak i radnih dozvola za strance;
  • Savetovanje klijenata u vezi sa upućivanjem zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti.
Sparkom izrada sajta