NEKRETNINE I IZGRADNJA

NEKRETNINE I IZGRADNJA

  • Due diligence u oblasti nekretnina;
  • Savetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji i ugovora o zakupu;
  • Izrada Ugovora o kupoprodaji i zakupu nepokretnosti;
  • Savetovanje i pomoć klijentima u postupcima za dobijanje potrebnih dozvola i drugim postupcima pred nadležnim organima;
  • Zastupanje pred nadležnim službama za katastar nepokretnosti u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem i brisanjem hipoteka
  • Pružanje pravne pomoći klijentima u procedurama za dobijanje dozvola za izgradnju, zoniranje i registraciju pred nadležnim organima
  • Pravnu analizu dokumentacije i prava na nepokretnostima
  • Zastupanje u sporovima u vezi sa nekretninama
Sparkom izrada sajta