NAKNADA ŠTETE

NAKNADA ŠTETE

  • savetovanje i zastupanje u postupku naknade štete pred osiguravajućim društvima
  • usluge obrade i realizacije odštetnih zahteva
  • vođenje vansudskih postupaka naknada štete (pokušaj mirnog rešenja i zaključenja vansudskog poravnanja)
  • zastupanje pred sudovima
Sparkom izrada sajta