PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

  • Zaštitu autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine (žigova, patenata, Know-how, industrijskog dizajna i sl.);
  • Praćenje domaćih i međunarodnih baza podataka o registrovanim pravima intelektualne svojine (WIPO, EUIPO, nacionalne baze i sl.);
  • Izradu svih vrsta dokumentacije u vezi sa pravima intelektualne svojine;
  • Zastupanje pred nadležnim organima u postupcima u vezi sa pravima intelektualne svojine.
Sparkom izrada sajta